Jura w obiektywie - jurajskie krajobrazy

Wybór zdjęć prezentujących piękno krajobrazów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Progu Lelowskiego i ich najbliższego sąsiedztwa.
Fotografie podzielone są na następujące kategorie:
Jura Północna - Wyżyna Częstochowska z przyległościami:
Pasmo Olsztyńsko-Mirowskie z cała Doliną Wiercicy * Pasmo Zborowsko-Ogrodzienieckie z Doliną Górnej Krztyni * Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie z Doliną Udorki * Próg Lelowski i wschodnie pogranicze Jury * Dolina Górnej Pilicy i Jura Wieluńska
Jura Południowa - Wyżyna Olkuska, Dolinki Krakowskie:
Wyżyna Olkuska z przyległościami * Dolinki Krakowskie z Dol. Dłubni * Ojcowski Park Narodowy * Rów Krzeszowicki i Garb Tenczyński


Pasmo Olsztyńsko-Mirowskie z Doliną Wiercicy   część I, cześć II
Teren między Doliną Górnej Warty na zachodzie okolicami Mstowa na północy, na wschodzie po linię Krasice - Ponik - Bystrzanowice - Antolka - Zalew Dzibice, od południa ograniczony wyraźną suchą Doliną którą biegnie linia Centralnej Magistrali Kolejowej. Czyli głównie okolice Częstochowskiego Przełomu Warty, Olsztyna k/Cz-wy, Złotego Potoku, Żarek, Trzebniowa, Gorzkowa i Mirowa / Bobolic

⇐ nowsze zdjęcia tutaj

                                                                                                                                                                   
                                   


⇐nowsze zdjęcia tutaj

Zdjęcia krajobrazów | Zdjęcia zamków, zabytków | Zdjęcia przyrody | Spis zdjęć zamieszczonych na stronie

Zainteresowanych wykorzystaniem zdjęć o tematyce jurajskiej proszę o kontakt
Stara wersja galerii (1021 zdjęć) dostępna jest na www.jurapolska.com/gal/index.php
Zdjęcia pochodzą z archiwum cyfrowego i wykonane zostały między rokiem 2003 a chwilą obecną, z wykorzystaniem zarówno lustrzanek cyfrowych jak i prostych aparatów kompaktowych, więc ich jakość nie zawsze pozwala na ew. znaczniejsze powiększenia.

Parę tysięcy zdjęć z Jury K-Cz i okolicznych terenów jest również w opisach wycieczek na moim blogu Między Wartą, Nidą i Pilicą.

Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2024 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25   602 29 58 24
JuraPolska & KajakiemPoPilicy.pl